Miękka MateriaMinimalne Powierzcnie periodyczne - Dr Wojciech Gozdz, Prof. dr hab. Robert Hołyst
Wizualizacja minimalnych powierzchni periodycznych